logo

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE IORGA” SLATINA

Performanţă – Perseverenţă – Calitate!

logo

OFERTĂ EDUCAŢIONALĂ PENTRU ANUL ŞCOLAR 2021-2022

O ŞCOALĂ PENTRU TOŢI, O ŞCOALĂ PENTRU FIECARE!

ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR: 11 CLASE

2 clase pregătitoare:

Prof. înv. primar Joița Silvia Mihaela

Prof. înv.primar Bratu Irina

2 clase I

Prof. înv. primar Neag Elena

Prof. înv. primar Iana Tatiana

3 clase a II-a:

Prof. înv. primar Tudoran Steluta

Prof. înv. primar Dragu Iulia

Prof. înv. primar Bîscoveanu Maria Magdalena

2 clase a III -a: 

Prof. înv. primar Carmen Cîrciumaru

Prof. înv. primar Diana Diaconescu

2 clase a IV -a:

Prof. înv. primar Matei Mihaela

Prof. înv. primar Dina Violeta

CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII:

  • Germana, matematica  (Clasele V-VIII)
  • Codul bunelor maniere, etc.
  • Opţional

PROGRAM AFTER-SCHOOL

Acest serviciu este disponibil, la cerere, copiilor înscrişi în clasele primare. Pe parcursul acestui program şcolarii vor fi supravegheaţi şi li se vor pune la dispoziţie o sală de clasă pentru efectuarea temelor, iar timpul liber va fi alocat jocurilor şi activităţilor opţionale

PENTRU MAI MULTE DETALII REFERITOARE LA OFERTA NOASTRĂ EDUCAŢIONALĂ ÎN CEEA CE PRIVEŞTE CLASELE PREGĂTITOARE, CLICK AICI

Posibilitatea studierii în şcoală a următoarelor limbi moderne:

limba engleză

limba germană

limba franceză

ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL: 7 CLASE

2 clase a V-a – diriginţii şi încadrarea nominală urmând a se definitivă până la data de 1.09.2021

2 clase a VI-a diriginţi:

Prof. Iordache Violeta

Prof. Ionică Sorinela

2 clase a VII-a diriginţi:

Prof. Munteanu Monica

Prof. Creţu Ionuţ

2 clase a VIII -a diriginţi:

Prof. Ion-Ionescu Iuliana

Prof. Dana Filip

CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII:

  • Germana, matematica  (Clasele V-VIII)
  • Codul bunelor maniere, etc.
  • Opţional.

POSIBILITATEA STUDIERII ÎN ŞCOALĂ A LIMBILOR STRĂINE:

  • Clasele a V-a ( lb. engleză, lb. franceză, lb. germană)
  • Clasele a VI-a (lb. engleză, lb. franceză, lb. germană)
  • Clasele a VII-a (lb. franceză, lb. engleză, lb. germană )
  • Clasele a VIII-a (lb. engleză, lb. franceză)

PROGRAM:

Activităţile didactice în cadrul Şcolii Gimnaziale “Nicolae Iorga”, se desfăşoară într-un singur schimb: între orele 8.00 – 14.00;

 

Ora de curs are o durată de 50 de minute, cu pauză de 10 minute după fiecare oră de curs. Acest program este pus în aplicare în situația în care elevii vin la școală. Orice ordin de ministru în vigoare referitor la modificarea programului de curs, va fi pus în aplicare.

clasa

BAZA MATERIALĂ:

Existenţa a 18 de săli de clasă;

Un spaţiu şcolar generos şi curat;

Condiţii deosebite pentru desfăşurarea procesului instructiv-educativ al elevilor din clasa pregatitoare;

Un cabinet de informatică cu o rețea de calculatoare conectate la internet;

Bibliotecă şcolară cu 13.000 de volume;

Laboratoare şi cabinete funcţionale, cu  dotări  moderne;

Sală de sport complet renovată;

Un teren de sport

SERVICII DE SIGURANŢĂ:

– Cabinet medical: un medic şcolar şi asistentă medicală;

– Supravegherea elevilor prin camere video;

– Supravegherea intrării de către un gardian;

– Intervenţie şi monitorizare a instituţiei

RESURSA UMANĂ – CADRELE DIDACTICE

– Toate cadrele didactice sunt calificate, majoritatea cu gradul didactic I;

– Toate cadrele didactice au urmat cursuri de formare și perfecționare;

– Toate cadrele didactice au experiență de înalt nivel în lucrul cu copiii, dispuse pentru pregătirea gratuită a elevilor cu aptitudini pentru performanţa şcolară, elevii silitori vor putea astfel participa la concursurile județene și naționale de matematică, limba română, științe, limbi străine;

– Pregătirea gratuită a elevilor pentru Examenele de Evaluare Națională.

Pentru că ai vise pe care le vrei îndeplinite, vino să spui prezent la ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,NICOLAE IORGA”!