logo

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE IORGA” SLATINA

Performanţă – Perseverenţă – Calitate!

logo

Cine a fost Nicolae Iorga?

Probabil toţi am auzit acest nume dar oare  ştim cine a fost Nicolae Iorga, personalitatea politică al cărui nume şcoala noastră îl poartă? Ei bine, N. Iorga a fost, printre altele, istoric, critic literar, poet dramaturg şi membru titular al Academiei Române. Savant de renume mondial, a avut o activitate ştiinţifică prodigioasă, fiind autorul a 1.003 volume, 12.755 articole şi studii, 4.963 recenzii. Iorga este cel mai prolific istoric al românilor, autor a numeroase sinteze, culminate cu Istoria Românilor în 10 volume, pentru care a fost numit pe bună dreptate cel mai mare istoric şi savant al României din toate timpurile. Personalitate care a creat şcoală şi a dat direcţie culturii naţionale, s-a implicat activ în viaţa social-politică a ţării sale. S-a ambiţionat nu doar să scrie istorie, ci să şi facă istorie, într-o epocă de renaştere naţională.

„Vai de cel care ţine minte pedeapsa şi uită greşeala! Greşind, nu înveţi atât a nu greşi, cât a nu crede că nu poţi greşi.”

 

Nicolae Iorga

REPERE ÎN ISTORIA UNEI ŞCOLI

  De-a lungul timpului, şcoala românească a constituit un reper important în dezvoltarea culturii, în dobândirea caracterului formativ al viitorului intelectual. Astfel că, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, la Slatina au fost create câteva şcoli primare şi profesionale elementare. La 1 iunie 1846 a fost creată Şcoala de fete Ionaşcu, a patra şcoală publică pentru fete cu învăţământ gratuit din Ţara Românească.

  La 15 septembrie 1963 a avut loc deschiderea festivă a anului şcolar pentru Şcoala Medie nr. 2 Slatina, în localul actualei Şcoli Gimnaziale „Nicolae Iorga, clădire dată atunci în folosinţă. Aici au funcţionat câteva clase de la Colegiul Naţional „Radu Greceanu până în 1972, după care clasele de liceu au fost transferate în clădirea actualului Colegiu Naţional „Ion Minulescu”.

  Cunoscută sub numele de Şcoala Gimnazială nr. 5 Slatina, în data de 4 septembrie 2012 i se atribuie numele de Şcoala Gimnazială „Nicolae IorgaSlatina, denumire fixată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 37 din 04.09.2012, act normativ ce intră în vigoare începând cu anul şcolar 2013-2014, conform adresei Inspectoratului Şcolar Judeţean Olt nr. 11532 din 06.12.2012. Am ales această denumire ca omagiu adus personalităţii complexe ce l-a situat pe Nicolae Iorga în cultura românească şi universală căci, aşa cum preciza G. Călinescu, istoricul, criticul literar, documentaristu a jucat în cultura românească din primele decenii ale secolului XX “rolul lui Voltaire”.

  Prin urmare, personalitatea care dă numele şcolii noastre obligă cadrele didactice şi elevii acestei şcoli să dea dovadă de o înaltă ţinută morală şi maturitate ştiinţifică. Valorile și atitudinile care ne reprezintă activitatea didactică sunt dorința de perfecționare continuă, atitudinea activă, calitatea informației, responsabilitatea faţă de societate, mizând pe un învățământ de calitate. Şcoala noastră își îndeplinește cu succes misiunea de a crea condițiile și o atmosferă favorabilă, în cadrul activităţilor proiectate, dezvoltării intelectuale şi afective a elevilor, contribuind la conturarea personalităţii elevului.

  În acest fel, demersul nostru educațional, adaptat la cerinţele elevului, are ca scop dezvoltarea liberă, integrală și armonioasă a personalității acestuia.

 

Director,

Prof. dr. Irina TIŢA

O ŞCOALĂ PENTRU TOŢI, O ŞCOALĂ PENTRU FIECARE

 Şcoala Gimnazială “Nicolae Iorga”, Slatina, urmăreşte să răspundă intereselor sociale şi comunitare, să asigure pentru fiecare copil de vârstă şcolară condiţii optime de dezvoltare fizică şi intelectuală, potrivit finalităţilor învăţământului.